Какво е BREEAM?BREEAM (BRЕ Environmental Assessment Method) е водещият и е най-широко използван метод за измерване на въздействието на сградите върху околната среда. В света има над 110 000 сертифицирани сгради и над половин милион регистрирани за сертифициране. 

Оценката за сертифициране по BREEAM се базира на девет основни критерия. Те са: енергия (подобряване на цялостната енергийна ефективност на сградата, намаляване на CO2 емисиите); управление (на строителния процес и на експлоатацията на вече построената сграда); здраве и тонус на обитателите (вътрешни и външни фактори - светлина, шум, качество на въздуха, топлинен комфорт и т. н.); транспорт (близост до обществен транспорт, поддръжка на комунални услуги, осигуряване на транспортни услуги, намаляване на използването на моторни превозни средства чрез насърчаване на алтернативни методи за транспорт).

По отношение на влаганите ресурси и материали са въведени други два критерия: вода (мониторинг и управление на консумацията на вода и насърчаване на намаляването на потреблението й), както и материали (насърчаване използването на строителни материали с ниско въздействие върху околната среда, повторна употреба на някои от тях, насърчаване на използването на термична изолация, повторно използване на съществуваща фасада и т. н.).

Във връзка с екологичните аспекти на една сграда са формирани последните три критерия: отпадъци, земя и екология, и замърсяване.

1
1
1
1
1
1
2
2
greener
greener
greener
greener
greener
greener
greener
greener

LEDЛЕД осветление с цел минимални разходи за електричество

Сградите разполагат с външно, парково, улично и фасадно LED осветление. Соларните панели и батерии на покрива, осигуряват захранване с безплатно електричество на общите части, в които са инсталирани датчици за движение с цел оптимизиране на разходите за електричество.  

 

 

ЗеленинаВисока дървесна растителност

Паркова среда без възможност за друго застрояване около проекта. Висока дървесна растителност значително повече от нормативните изисквания. Всички дървета в комплекса ще са не по-ниски от 4 метра на възраст повече от 3 години към момента на засаждането.

 

ШумоизолацияШумоизолация в под и стени

Шумоизолация в под и стени на база акустично обследване с цел осигуряване комфортна среда на живот. 

Нетранзитна улицаПешеходен достъп до квартал Изток и ул. Тинтява.

Тупикова, нетранзитна улица, осигуряваща комфорт и спокойствие на живущите, както през деня, така и през нощта.

ТермоизолацияВъншна сградна изолация от 12 см. минерална вата

12 см. външна сградна изолация, гарантираща по-ниски енергийни разходи на живущите. Стъклопакет с външно четирисезонно стъкло с високо ниво на соларна защита, отразяващо до 70% от слънчевата топлина през лятото, и постигащо три пъти по-добра термоизолация в сравнение с обикновените стъкла.

АсансьорЕнергийноефективни асансьори

Електромеханични асансьори, без машинно помещение. Консумация на електричество с до 40-50% по-малко от стандартни асансьори.

BREEAMBREEAM – първият метод за устойчиво строителство

IZTOK PARKSIDE е сертифициран по BREEAM, който е водещият и най-широко използван метод за измерване на въздействието на сградите върху околната среда. Основните критерии в BREEAM стандарта са: енергия, управление, здраве и тонус на обитателите, транспорт, качество на влаганите ресурси и материали, екологичните аспекти, сред които - отпадъци, земя и екология, и замърсяване.

Еко фасадаОкачена вентилируема фасада от рециклирани материали – HPL плоскости

Новаторски продукт с висока еластичност и якост на огъване, гарантиращи издръжливостта на фасадите срещу въздействието на околната среда и температурните колебания. Покрити с акрилна смола, плоскостите осигуряват надеждна и трайна водоустойчива повърхност и устойчивост срещу ултравиолетовите лъчи, което същевременно запазва наситеността на цветовете. Използваните строителни материали са без наличие на азбест и други вредни химикали, с цел дългосрочно предпазване здравето на живущите.


CallОБАЖДАНЕ evernoteЗАПИТВАНЕ CallКАМЕРА